Mitt i livet, tänker för mycket enligt somliga och ständigt på jakt efter bra bilder.09 juni, 2009

Hägring, enl NE

Hägring, optiskt fenomen i atmosfären, orsakat av ljusets brytning och spegling inom vissa luftlager. Luftens ljusbrytande förmåga varierar med temperatur och fuktighet, vilka båda avtar med minskande luftdensitet, dvs. med ökande höjd i atmosfären. Som en följd härav är ljusstrålarna i atmosfären normalt svagt krökta nedåt. Denna krökning kan bli förstärkt om det inom vissa luftlager förekommer en kraftig temperaturökning med höjden, dvs. en markant temperaturinversion. Hägring kan då uppkomma genom övre luftspegling. Närbelägna eller avlägsna objekt kan då ofta ses fritt hängande i luften, rättvända eller upp och ned. De kan också försvinna helt eller delvis. Vissa terrängavsnitt kan framträda deformerade till oigenkännlighet, t.ex. kan de växa i höjden till höga torn eller väldiga block, ofta kallade fata morgana. Allt är underkastat förändringar betingade av vågor och andra störningar i atmosfärsskikten.
Övre luftspegling uppträder ofta i polartrakterna, framför allt över vidsträckta snö- och isfält. Den kan även förekomma på lägre bredder, t.ex. i situationer då varm luft strömmar ut över ett kallare hav, särskilt under våren och sommaren.
Inom subtropiska ökenområden eller över asfaltbanor sommartid kan uppvärmningen genom solstrålningen bli så kraftig att luftens densitet i de lägsta skikten ökar med höjden. Ljusstrålarna blir då krökta uppåt, och det kan uppkomma undre luftspegling. I ökenområden kan speglingen av himlen skapa illusionen av vidsträckta vattenytor på avstånd.
hägring.
Hägringar, som under medeltiden ofta tolkades som djävulens bländverk, spelade en viss roll i äldre, pseudovetenskaplig divination ("aeromantik"), men däremot inte i egentlig folktro under nyare tid.

Blev ni något klokare?
Hägringen i inlägget nedan kanske återspeglar en del av kustremsan söderöver ?

2 kommentarer:

em sa...

Nja, jag läste också om hägringar i hojen när jag såg din bild - men hittade inte det ordet jag är ute efter. Men det kanske är för att jag som barn såg stadshuset upp och ned från Solliden - och det är hägring för mig!
Just nu hägrar en somrigare sommar som jag hoppas inte bara blir en hägring.
Margaretha

Panter sa...

Nä, jag tänkte att det nog var ett annat ord du sökte och jag kan inte komma på vad det är. Ska grunna lite till...